Odstąpienie od umowy jest skuteczne, jeżeli Klient złoży w terminie 14 dni od daty doręczenia towaru, oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Do zachowania terminu wystarczy złożenie oświadczenia przed jego upływem.

Zwroty prosimy wysyłać na adres:

Firma Handlowa „MAGDA” Marzena Agnieszka Jadziewicz
ul. Wojska Polskiego 10
77-400 Złotów

Tel. +48 888 657 144
sklep@efektsklep.pl

Klient zwraca towar do Sklepu w terminie 14 dni od złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy na swój koszt w formie dowolnej.

Po zaakceptowaniu zwrotu klient otrzyma zwrot na podany numer rachunku bankowego w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia.

FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

Firma Handlowa „MAGDA” Marzena Agnieszka Jadziewicz
ul. Wojska Polskiego 10
77-400 Złotów

sklep@efektsklep.pl

Ja ___________________________niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy dostawy następujących rzeczy:____________________________________________________________

Data zawarcia umowy/dostawy:____________________________________________________

Imię i Nazwisko Konsumenta:_____________________________________________________

Adres Konsumenta:_____________________________________________________________

Numer konta bankowego do zwrotu:________________________________________________

Podpis Konsumenta*:__________________________________________________________

*tylko wówczas, gdy formularz przesyłany jest w formie papierowej

 

Data: __________________________________________________

0
    Twój koszyk
    Twój koszyk jest pustyWróć do sklepu